Beautiful Moalboal

Kinauyakang Misyon

View this page in English

ANG PROBLEMA SA PLASTIK

Mohimo kami og mga butang nga magamit gikan sa mga gipanglabay nga basura.

Tan-awa unsaon

Minilyon ka mga plastik nga botilya ang ginapalit kada minuto – wala kaabot sa katunga ang ma-recycle.

Sa pag-recycle lamang, mugamit na kini og enerhiya og mokonsumo sa kinaiyahan. Among gamiton ang mga plastik nga botilya para kasudlan sa mga di matabang nga gidaghanong humok nga plastik nga nagkatag sa atong palibot og sa atong kadagatan.

PAG-KOLEKTA

Hinaot lalim unta pero dili gayod sayon nga maglakaw sa atong palibot or maglangoy sa atong kadagatan nga dili kita makahinagbo og mga plastik bag, putos sa pagkaon og uban mang humok nga plastik nga sagbot.

Ang among groupo nag-kolekta sa mga plastik nga botilya og mga humok nga plastik sagbot, dalhon sa among himuanan og Ecobrick para matrabaho..

PAG-SULOD

Ang usa ka 1.25 litro nga plastik nga botilya masudlan og 750 grams nga humok nga plastik nga sagbot, hantud mapuno og madasok kini og maayo. Pareha kini kadaghan sa dili mugamay nga 125 ka plastik bag.

Mulungtad kini og kapin sa 500 ka-tuig basta dili lang maigo sa init sa adlaw.

PAGHIMO

Kabalayan. Tanaman. Lingkuranan. Mwebles. Og uban pa.

Ang mga nadasok nga plastik sulod sa mga botilya magamit nga lig-ong materyales para konstruksyon, nga makamugna og lain-laing desinyo.

Via ecobricks.org, a video introduction to the same ecobricks we use in Beautiful Moalboal.